Raznolikost v zaposlovanju // Diversity Management
O PROJEKTU

 

»Varni in enakopravni: ne-diskriminacija in upravljanje raznolikosti v zaposlovanju«

»Safe and Equal: Non-Discrimination and Diversity Management in Employment«

 

Nosilec projekta: Društvo ŠKUC, Sekcija ŠKUC-LL (Ljubljana, Slovenija)

Partnerja: LABRIS, GAYTEN (Beograd, Srbija)

Financer: Delegacija Evropske komisije v Srbiji (EU Civil Society Facility Serbia Programme)

 

Projekt »Zaščiteni in enakopravni: ne-diskriminacija in upravljanje raznolikosti v zaposlovanju«/ "Safe and Equal: Non-Discrimination and Diversity Management in Employment" se osredotoča na usposabljanje nevladnih organizacij za sodelovanje s socialnimi partnerji na področju proti-diskriminacije ranljivih skupin in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. Prav tako se projekt osredotoča na osveščanje celotne srbske javnosti o pomenu nediskriminacije družbenih manjšin na trgu dela in zaposlovanja ter na krepitev civilnega dialoga z oblikovalci politik na nacionalni in lokalni ravni. Bistven poudarek projekta pa je na kulturni raznolikosti in razvoju lokalnih civilno družbenih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito ranljivih družbenih skupin. Projekt bo s pomočjo srbskih partnerjev LABRIS in GAYTEN dosegel ranljive ciljne skupine v različnih srbskih okoljih, ki jih želimo skozi posebna usposabljanja opolnomočiti in motivirati za lažji dostop do enakih možnosti in samozaščitno ravnanje v primeru diskriminacije in neenakosti. Ranljive skupine želimo prav tako doseči v omrežju sindikatov, ki jim bomo v okviru projekta povabili k sodelovanju na okrogli mizi, konferenci in Dnevih raznolikosti.


Hkrati z osveščanjem in usposabljanjem ranljivih ciljnih skupin bomo v okviru nascionalne medijske kampanje izvajali tudi osveščanje ključnih deležnikov na trgu dela ter obče javnosti. Te bomo dosegli s pomočjo raziskav in publikacij, s festivalom Dnevi raznolikosti, z organiziranjem nacionalne konference ter preko rednega informiranja in obveščanja javnosti.

 

Sekcija Škuc-LL (nosilka projekta) je v zadnjih desetih letih pridobila bogate izkušnje na področju nediskriminacije, enakih možnosti in ranljivih skupin v zaposlovanju skozi uspešno implementirane programe, ki smo ju izvajali v okviru pobud EQUAL (Partnerstvo za enakost) in PROGRESS (Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju in Samoorganiziranje ranljivih skupin v sindikatu). V tem okviru smo skupaj s parterji razvili inovativno metodo na področju preprečevanja diskriminacije in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. V petih letih (2004-2007 in 2009) smo v sodelovanju med NVO ŠKUC in socialnimi partnerji ZSSS in ZDS razvili orodje za usposabljanje sindikatov in delodajalcev ter implementacijo metode nediskriminacije in upravljanja raznolikosti.

 

Oba projekta sta bila večkrat izbrana kot primer dobre prakse - s strani Evropske komisije in strokovnjakov v Sloveniji, na Švedskem, Danskem, Hrvaškem, v Belgiji in Avstriji. Projekt »Partnerstvo za enakost« (EQUAL) je kot primer dobre prakse naveden v publikaciji FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (Dunaj, 2009), v Katalogu dobrih praks (World Outgames Conference, Copenhagen 2009), na mednarodni konferenci ETUC – Mapping Project (Madrid, 2010) ter v publikaciji Nevidljivi radnici (Zagreb, 2011) mednarodnega projekta Zajedno za LGBT ravnopravnost na radnom mjestu. Projekt »Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju« (PROGRESS) je bil kot primer dobre prakse prepoznan s strani Evropske Komisije (povabilo na sestanek v Bruselj, december 2009), s strani ENAR – European Network Against Rasism (povabilo k sodelovanju v ad-hoc ekspertni skupini »AD HOC EXPERT GROUP ON PROMOTING EQUALITY IN EMPLOYMENT« (Bruselj, november 2009), kot primer dobre prakse smo omenjeni v Catalogue of best practice of the 3rd Equality Summit., na Equality Summit pa smo kot nacionalni predstavniki bili tudi povabljeni na predstavitev naših izkušenj na eni izmed okroglih miz (Stockholm, november 2009).

 

Projekt podpira Delegacija Evropske Komisije v Srbiji v okviru programa EU Civil Society Facility Serbia Programme.


Finančno podporo zagotavlja Delegacija Evropske Komisije v Srbiji v okviru programa EU Civil Society Facility Serbia Programme.

 
PROGRAM FESTIVALA DNEVI RAZNOLIKOSTI
Program festivala v pdf (174KB)
 
Nacionalna konferenca o ne-diskriminacijskih načelih v EU
Društvo ŠKUC in Sindikat SVIZ vas vabimo, da sodelujete na nacionalni konferenci o ne-diskriminacijskih načelih v EU Krepitev socialnega dialoga o pravicah ranljivih skupin v zaposlovanju, ki bo 22. novembra potekala v Ljubljani (City hotel).
 
Častni pokrovitelj konference je župan mesta Ljubljana, gospod Zoran Janković.
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 3 of 6
ŠKUC Alijansa