Kampanja
SKOPJE / PRESS RELEASE AND CLIPPING

24. 06. 2016

 

Press release:

LINK

 

Press clipping:

LINK

 

 
Konferenca za medije ob zaključku projekta

 

Beograd, 7. 10. 2015

 
ORGANIZACIJE IZ SLOVENIJE I SRBIJE ZAJEDNO PROTIV DISKIMINACIJE NA RADNOM MESTU

TRAŽIMO HITNE MERE

LGBT osobe i druge ranjive grupe izložene su velikoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na radnom mestu zbog  slabe implementacije antidiskriminacionih mera i nedostatka integralnog pristupa.

 

Beograd, 7. oktobra 2015. – Na juče održanoj konferenciji za medije organizacije civilnog društva LABRIS- organizacija za lezbejska ljudska prava, GAYTEN LGBT iz Srbije i ŠKUC LL iz Slovenije, predstavile su rezultate dvogodišnjeg projekta »Bezbednost i ravnopravnost« koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Jelena Vasiljević, predstavnica Labrisa istakla je da su u toku trajanja projekta ostvareni značajni rezultati. Edukovano je 64 aktivistkinja/aktivista iz Beograda, Novog Sada, Šabca, Smedereva, Vršca i Zrenjaninana koji su nakon treninga spremni da prepoznaju neravnopravnost u zapošljavanju i preispituju načine za inicijativu i svoj aktivni doprinos u  sprečavanja svih vrsta protivzakonite diskriminacije u zapošljavanju. U okviru projekta organizovan je okrugli sto "Zašto je međusobna saradnja bitna kod formulisanja politika nediskriminacije u zapošljavanju na teritoriji Srbije, regiona i EU“ i pripremljena su četiri priručnika: Mere protiv diskriminacije, Upravljanje različitostima pri zapošljavanju, Dobre prakse upravljanja raznolikošću i Dobre prakse sprovođenja mera protiv diskriminacije pri zapošljavanju.

Slovenačka organizacija Škuc LL prenela je  partnerima iz Srbije svoja dugogodišnja iskustva iz oblasti Upravljanje različitostima pri zapošljavanju i time ih je osnažila da nastave da se ovom temom bave u svojoj zemlji.

 


Jelena Vasiljević LABRIS, Nataša Sukič ŠKUC LL i Milan Đurić GAYTEN

 

Kako Nataša Sukič, predstavnica Škuc LL-a navodi „Bio je logičan korak sarađivati sa organizacijama iz Srbije s obzirom na našu zajedničku političku i kulturnu istoriju. Prenele smo im iskustva iz Slovenije i Evropske Unije, ali ovo svakako nije bio jednosmeran proces jer smo i mi dosta naučile. Posebno smo podržale naše partnere iz Srbije, Gayten i Labris, da u budućnosti intenzivnije rade na saradnji sa sindikatima iz Srbije, koji u ovom trenutku možda nisu dovoljno motivisani za ovu temu ali su značajan akter“

Istraživanja o diskriminaciji objavljena u publikaciji MERE PROTIV DISKRIMINACIJE U ZAPOŠLJAVANJU I ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA (www.raznolikost.org/index.php/publikacije.html) ukazuju da većina građana i građanki Srbije smatra da je društvo u kome živimo diskriminatorsko. Više od dve trećine ispitanika istaklo je zapošljavanje i/ili radno mesto kao oblast u kojoj je diskriminacija najprisutnija.

Milan Đurić iz organizacije Gayten LGBT napominje da se “u Srbiji se ne poklanja dovoljna pažnja zapošljavanju ranjivih i teže zapošljivih kategorija i da je neophodno da se preduzmu hitne mere i sistem pravila za pružanje jednakih mogućnosti i razvoj društvene odgovornosti u organizacijama i institucijama”

Na samom kraju konferencije najavljena je Nacionalna konferencija "Jačanje društvenog dijaloga o pravima ranjivih grupa u zapošljavanju" koja će se održati 8.oktobra 2015.godine u BEeogradu kao i Festival „Dani različitosti“ koji je planiran za 9.oktobar 2015.godine.

 

 
Slovenija i Srbija, udruženo protiv diskriminacije: Država najveći diskriminator

 

Na konferenciji 2. 2. 2015 za medije i okruglom stolu pod nazivom „Zašto je međusobna saradnja bitna kod formulisanja politika nediskriminacije u zapošljavanju na teritoriji Srbije, regiona i EU?“ nevladine organizacije LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava, Gayten-LGBT iz Srbije i ŠKUC LL iz Slovenije, diskutovale su o tome kako socijani partneri, Evropska Unija i Nacionalne vlade, zajedno mogu da učestvuju u kreiranju politika nediskriminacije i mera protiv diskriminacje na radnom mestu, a u okviru zajedničkog projekta „Bezbednost i ravnopravnost“.

„Diskriminacija postoji onda kada su osobe – pojedinci i pojedinke ili grupe – od strane neke institucije, fizičkog ili pravnog lica stavljeni u nejednak položaj usled nekog ličnog svojstva. Stoga smo razvili ideju o obrazovnom pilot projektu koji se fokusira na uvođenje novih mera za jednake mogućnosti i prenošenje slovenačkih dobrih praksi i inovativnog metoda za menadžment diverzitetom i antidiskriminaciju našim partnerima u Srbiji. Projekat uključuje treninge za one koji rade u ovoj važnoj oblasti, kao i identifikaciju i analizu dobrih praksi“, istakla je Jelena Vasiljević iz Labrisa.

 

 

Nataša Sukić iz slovenačkog ŠKUC LL-a posebno je naglasila da je slaba implementacija antidiskriminacionih mera i nedostatak integralnog pristupa jednakim mogućnostima glavni razlozi zbog kojih su mnoge ranjive grupe prilikom zapošljavanja još uvek izložene diskriminaciji. Sa druge strane, rekla je Sukić, uvođenje mera za jednake mogućnosti nije preterano zahtevan poduhvat, već niz inicijativa koje se mogu relativno jednostavno sprovoditi, uz bitan uslov, da postoji adekvatan interes i motivacija od strane odgovornih i rukovodećih lica.

Milan Đurić iz organizacije Gayten-LGBT, rekao je da istraživanja o diskriminaciji u Srbiji ukazuju da većina građana i građanki Srbije smatra da je društvo u kome živimo diskriminatorsko[1], i da istraživanje „Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“ (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, UNDP, CESID) iz 2013, upućuje na to da građani Srbije percipiraju diskriminaciju kao ugrožavanje ili uskraćivanje prava (22 %), omalovažavanje  (13 %) i nejednakost (7 %), da četiri petine populacije ima svest da se prava ne smeju uskraćivati na osnovu ličnog svojstva, i da ispitanici smatraju da postoji porast diskriminacije u odnosu na prethodne 3 godine. Đurić je dodao da je oblast zapošljavanja ona u kojoj je diskriminacija najprisutnija, ali da veliku diskriminaciju u Srbiji trpe i žene, Romi, potom osobe sa invaliditetom, siromašne osobe i starije osobe, a visoko mesto na listi zauzimaju i deca i tzv. „seksualne manjine“, a socijalna distanca je najviša prema LGBT osobama i HIV pozitivnim osobama.

Naveo je i da u pogledu percepcije institucija i diskriminacije, građani/ke smatraju da je Vlada institucija koja najviše diskriminiše, ali takođe i da treba najviše da pomogne u ovoj sferi, i da se pored nje, političke stranke, skupština i pravosuđe takođe visoko kotiraju kao diskriminatorne.

Đurić je naglasio da se mnoge LGBTIQ osobe, i na poseban način trans osobe, nalaze u situaciji egzistencijalnog vakuuma, kao što je pokazao i poslednji slučaj diskriminacije - slučaj majorke vojske Srbije Helene, koja je je zbog svog rodnog identiteta prisilno penzionisana, ili slučaj trans osobe koja je iz istih razloga morala da napusti posao učitelja u školi. Zbog dugotrajne procedure promene dokumenata, kada se vizuelni identitet osobe promeni, a dokumenta nisu u skladu sa tim, osobe se nalaze u situaciji pravnog i egzistencijalnog vakuuma, bez mogućnosti pronalaženja novog posla, uz sve ostale predrasude i teskoće koje prate LGBTIQ osobe u kontekstu zapošljavanja i ophođenja na radnom mestu. Osobe su često izložene pretnjama i zlostavljanju ili otpuštanju sa posla, a ne usuđuju se da prijave diskriminaciju iz straha i zbog sumnje da će na taj način promeniti svoju situaciju.

Partneri u projektu su nevladine organizacije za manjinska ljudska prava ŠKUC-LL iz Slovenije, i Labris i Gayten-LGBT iz Srbije. Međunarodna saradnja između dve prijateljske zemlje, Srbije i Slovenije, u okviru projekta podržana je od strane programa Delegacije Evropske Unije. Dvogodišnji program održava se u šest gradova Republike Srbije tokom 2014. i 2015. godine.

 

 

 

[1] „Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, UNDP, CESID, 2013

 

 

 

 
Raznolikost pasica

Spletna pasica (728 x 90 pix)

 
Dnevi raznolikosti - pasica

Spletna pasica (300 x 250 pix)

 
Upravljanje raznolikosti / Upravljanje raznolikošću

Mednarodno sodelovanje med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo


Sekcija ŠKUC-LL je koordinatorka mednarodnega projekta Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju, ki v obdobju 2010-2011 poteka v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Program podpirata Sektor za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve RS in Društvo ŠKUC. Partnerske organizacije v projektu so Društvo ŠKUC-Sekcija ŠKUC-LL, lezbična organizacija KONTRA iz Zagreba in združenje GAYTEN iz Beograda.

Mednarodni projekt je omogočil nadaljevanje, razvoj in nadgradnjo predhodno uspešno realiziranih projektov, ki smo jih v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije izvajali med leti 2004 in 2009. Kot uresničevanje načel inovativnosti in trajnosti smo jih zasnovali v evropskem programu EQUAL in PROGRESS.


Namen dveletnega projekta Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju je ozaveščanje, prenos in izmenjava znanj ter izkušenj na področju preprečevanja diskriminacije ranljivih skupin v zaposlovanju, zaščite enakih možnosti ter upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. Predstavlja preizkušanje novih pristopov k raznolikosti v zaposlovanju, povezuje socialni in civilni dialog ter krepi transnacionalno sodelovanje. Model upravljanja raznolikosti je prenosljiv na vse vidike enakih možnosti in vse panoge zaposlovanja in predstavlja inovativne rešitve, še zlasti pomembne v luči gospodarske krize, ko se situacija na trgu dela zaostruje, tveganje za kršitve in nespoštovanje pravic delavcev pa zvišuje.


Sodelovanje med ŠKUC-LL, KONTRA in GAYTEN poteka v obliki usposabljanja svetovalcev iz nevladnih organizacij za človekove pravice v Srbiji in na Hrvaškem za  delo s socialnimi partnerji (sindikati in delodajalci) na področju politike enakih možnosti in upravljanja raznolikosti  v zaposlovanju ter preventivnih ukrepov proti diskriminaciji na osnovi spola, rasne/etnične pripadnosti, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, vere, upošteva pa tudi horizontalni vidik enakosti spolov in multiple diskriminacije. Objavili smo priročnik za upravljanje raznolikosti v zaposlovanju s primeri dobre prakse iz Slovenije in mednarodnega prostora, ki je preveden v hrvaški in srbski jezik, septembra v Beogradu prirejamo mednarodno okroglo mizo, oktobra  pa v Zagrebu skupno mednarodno konferenco. Spletna stran projekta je: www.raznolikost.org.

 

Povezava do doc dokumenta

 
OBVESTILO MEDIJEM

Drustvo ŠKUC, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije organiziramo mednarodno konferenco Krepitev socialnega dialoga na področju upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, ki bo 15. in 16. oktobra 2009 potekala v Ljubljani (City hotel).

Častni pokrovitelj konference je predsednik republike, dr. Danilo Turk, njen gostitelj pa župan mesta Ljubljana, gospod Zoran Janković.

Konferenca poteka v okviru projekta Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju - www.raznolikost.org - ki ga podpira Generalni direktorat za zaposlovanje Evropske komisije in Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS.
Konferenca omogoča dostop senzorno in gibalno oviranim osebam.


Na konferenci bomo obravnavali številne teme, med drugim vsebine, ki se bodo nanašale na vlogo socialnih partnerjev in nevladnih organizacij pri:

-civilnem in socialnem dialogu o ne-diskriminacijskih politikah v zaposlovanju;
-implementiranju upravljanja raznolikosti v zaposlovanju in
-nadziranju in vrednotenju nacionalne proti-diskriminacijske zakonodaje in politik na trgu dela in zaposlovanja.

Konferenca bo priložnost za pogovor o tem, kako lahko socialni partnerji, nevladne organizacije, Evropska unija in nacionalne vlade sodelujejo pri oblikovanju takšnih politik, ki bodo dolčcale proti-diskriminacijske ukrepe v zaposlovanju.

V prilogi pošiljamo program konference in vas vljudno vabimo, da se konference udeležite!


S spoštovanjem,
Nataša Sukič, vodja projekta


Dodatne informacije o konferenci so na voljo na telefonski številki 040/220-196 (Nataša Sukič) ali 040/950-973 (Tatjana Greif).
V kolikor bi s katerim izmed gostov ali govorcev na konferenci želeli opraviti intervju, prosimo sporočite na telefon 040 220 196. 


PROGRESS podpira Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije.
Sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Konfererenco podpirata ILGA-Europe in kampanja Za raznolikost. Proti diskriminaciji.
Vsebina dokumenta ne odraža nujno stališč in mnenja Evropske komisije.
 
Spletna pasica

jpg (290x130px)


 
Logotip raznolikost

Izberi format:

visoko resolucijski pdf

eps 

 

 

 
TV spota "Raznolikost v zaposlovanju"Režija in scenarij: Jan Cvitkovič
Kamera: Jure Černec
Montaža: Miloš Kalušek
Scenografija: Nina Schneider
© Produkcija: ŠKUC-LL, 2009
Staragara & VPK

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
December 2017 January 2018 February 2018
Po To Sr Ce Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31